General Circular Letter

Surat Pekeliling Am
No. Procurement No. Procurement Title Start Date End Date Link
1 Bil.4/2022 Garis Panduan Sanitasi Media Eletronik dalam Perkhidmatan Awam 9 December -
2 Bil.3/2022 Garis Panduan Pengurusan Keselamatan Penggunaan Persidangan Video (Video Conferencing) Dalam Perkhidmatan Awam 9 December -
3 Bil.2/2022 Peraturan Menamakan Bangunan Kerajaan Persekutuan 30 September -
4 Bil.1/2022 Penggunaan Jata Persekutuan 7 January -
5 Bil.4/2021 Pembekalan Kelengkapan Rumah Kepada Penjawat Tinggi Kerajaan Yang Diperuntukkan Rumah Kediaman Kerajaan 6 December -
6 Bil.3/2021 Meningkatkan Kualiti Dan Tadbir Urus Keselamatan Perlindungan Di Jabatan - Jabatan Kerajaan 10 November -
7 Bil.2/2021 Garis Panduan Pengurusan Keselamatan Maklumat Melalui Pengkomputeran Awan (Cloud Computing) Dalam Perkhidmatan Awam 9 August -
8 Bil.1/2021 Larangan Penggunaan Telefon Bimbit, Peralatan Komunikasi Dan Segala Peralatan Elektronik Yang Mampu Merakam Maklumat Dalam Mesyuarat Penting Kerajaan 28 April -
9 Bil.3/2020 Kempen Pemakaian Tali Pinggang Keledar Semasa Menaiki Kenderaan Dalam Kalangan Pegawai Kerajaan 17 May -
10 Bil.2/2020 Tatacara Permohonan Penukaran Pakaian Seragam Dan Pakaan Istiadat Pegawai Kerajaan Dan Badan Berkanun 17 April -
11 Bil.1/2020 Permakluman Pemakaian Dan Penguatkuasaan Arahan Keselamatan 17 March -
12 Bil.3/2019 Arahan Pematuhan Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) Dan Peraturan-Peraturan Di Bawahnya Oleh Semua Kementerian, Jabatan, Agensi Kerajaan Dan Badan Berkanun Persekutuan 17 May -
13 Bil.2/2019 Pelaksanaan Kempen Hindari Penggunaan Plastik Sekali Guna Di Kementerian, Agensi Kerajaan Persekutuan Dan Negeri 17 April -
14 Bil.1/2019 Pelaksanaan Pembanding Sektor Awam (Public Sector Comparator - PSC) Dalam Projek Pembangunan Fizikal Kerajaan Persekutuan 17 March -
15 Bil.2/2018 Sistem Pentadbiran Kerajaan Malaysia di Luar Negeri 17 May -
16 Bil.1/2018 Peraturan Mengenai Penggunaan Kemudahan, Kelengkapan dan Aset Kementerian / Jabatan / Agensi Kerajaan Oleh Pertubuhan Kebajikan dan Sukan Serta Kesatuan Sekerja Perkhidmatan Awam dan Badan Berkanun 17 April -
17 Bil.1/2017 Penerimaan Anugerah Asing Daripada Ketua Negara Asing Kepada Pegawai Kerajaan Yang Sedang Berkhidmat Di Luar Negara 17 May -
18 Bil.2/2016 Pelaksanaan MS ISO 16175:2012 Information And Documentation- Principles And Functional Requirements For Records In Electronic Office Envoronments 17 May -
19 Bil.4/2015 Pemindahan Terbitan Rasmi Ke Arkib Negara Malaysia 17 May -
20 Bil.3/2015 Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek ICT 17 April -
21 Bil.2/2015 Peraturan Bagi Menggunakan Rumah Peranginan Persekutuan 17 February -
22 Bil.1/2015 Kelulusan Lawatan Rasmi Ke Luar Negara Bagi Ketua Setiausaha Kementerian/ Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jabatan Persekutuan/ Ketua eksekutif Badan Berkanun Persekutuan 17 January -
23 Bil.4/2014 Panggilan Hormat dan Kaedah Pengggunaannya 17 November -
24 Bil.3/2014 Tatacara Penggantungan Potret Rasmi 17 October -
25 Bil.2/2014 Garis Panduan Kaedah Penjimatan Tenaga Di Pejabat dan Premis Kerajaan 17 September -
26 Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian 17 January -
27 Bil.1/2014 Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Pentadbiran 8 January -
28 Bil.5/2013 Terma Rujukan dan Struktur Unit Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera Di Kementerian 29 November -
29 Kemudahan Tambahan Yang Disediakan Di Rumah Peranginan Persekutuan Tasik Kenyir 17 May -
30 Bil.3/2013 Penggunaan Sistem Penerbangan Bagi Perjalanan Udara Rasmi Domestik Dan Luar Negara Anggota Perkhidmatan Awam 7 May -
31 Bil.2/2013 Tatacara Penggunaan Bilik Menunggu Khas Bagi Orang Kenamaan Di KLIA 14 February -
32 Bil.1/2013 Penyeragaman Format Kepala Surat Bagi Kementerian/ Jabatan/ Agensi Persekutuan 13 February -
33 Bil.3/2012 Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian 1 October -
34 Bil.2/2012 Seranta Awam Atas Talian Bagi Sebarang Cadangan Atau Pindaan Undang-undang 25 April -
35 Bil.1/2012 Garis Panduan Pengukuran Pencapaian Program/Projek Pembangunan Melalui Penilaian Outcome 19 March -
36 Bil.3/2011 Permohonan Kelulusan Penyewaan Ruang Pejabat Di Premis Bukan Milik Kerajaan Persekutuan 17 July -
37 Bil.2/2011 Pindaan Pekeliling Am Bil 3 Tahun 1999 : Peraturan-Peraturan Bagi Menjalankan Penyelidikan di Malaysia 17 April -
38 Bil.1/2011 Terma Rujukan Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara 17 March -
39 Bil.3/2010 Tindakan Tatatertib Terhadap Penjawat Awam Yang Membuat Kenyataan Menyentuh Sensitiviti Kaum dan Agama 17 May -
40 Bil.1/2010 Peraturan Menggunakan Rumah Peranginan Persekutuan 17 April -
41 Bil.11/2008 Pindaan Kepada Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2008 Mengenai Had Nilai Projek ICT Yang Memerlukan Kelulusan Teknikal JTICT/JPICT Bagi Permohonan Yang Tidak Melibatkan Pembangunan Sistem Aplikasi 17 May -
42 Bil.3/2008 Penggunaan Sistem Penerbangan Bagi Perjalanan Rasmi Ke Luar Negara Anggota Perkhidmatan Awam 17 April -
43 Bil.1/2008 Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan 17 March -
44 Bil.3/2009 Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan Rangkaian Dan Sistem ICT Sektor Awam 17 March -
45 Bil.3/2007 Perkhidmatan Bot Kepada Penghuni Rumah Peranginan Persekutuan Tasik Kenyir, Terengganu Darul Iman 17 Jun -
46 Bil.1/2007 Kawalan Siling Peruntukkan Rancangan Pembangunan Lima Tahun 17 May -
47 Bil.1/2006 Langkah-langkah Memperkasakan Penggunaan Bahasa Kebangsaan Dalam Perkhidmatan Awam 17 May -
48 Bil.4/2005 Pindaan Kepada Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1990 : Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos (JKPK) Bagi Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara (JPPN) 18 Jun -
49 Bil.3/2005 Garis Panduan Penilaian Program Pembangunan 18 May -
50 Bil.6/2004 Pindaan kepada Surat Pekeliling Am Bil.1 tahun 1995 mengenai Penyediaan Laporan Ringkasan Kedudukan Kewangan dan Prestasi Tahunan Badan-Badan Berkanun Persekutuan 18 October -
51 Bil.4/2006 Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Sektor Awam 18 October -
52 Bil.1/2004 Penggunaan Sistem Perakam Waktu Elektronik di Agensi-Agensi Kerajaan 18 May -
53 Bil.1/2003 Pengumpalan dan Pemeliharaan Surat-Surat Persendirian Penjawat-Penjawat Tinggi Kerajaan di Arkib Negara Malaysia 18 May -
54 Bil.2/2000 Peranan Jawatankuasa-Jawatankuasa di bawah Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK) 25 April -
55 Bil.1/2000 Skim Sumbangan Amal Jariah Melalui Potongan Gaji Bulanan Anjuran Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM) 18 March -
56 Bil.2/1999 Penggunaan Kereta Nasional Semasa Lawatan Menteri-Menteri Persekutuan Ke Negeri-Negeri 18 May -
57 Bil.3/1998 Garis Panduan Mengenai Peranan Dan Tanggungjawab Kementerian, Lembaga Pengarah Dan Ketua Eksekutif Dalam Pengurusan Badan - Badan Berkanun Persekutuan 21 July -
58 Bil.4/1998 Penggunaan Sistem Penerbangan Selain Daripada Sistem Penerbangan Malaysia (MAS) Untuk Penerbangan Dosmestik 18 Jun -
59 Bil.3/1998 Garis Panduan Mengenai Peranan Dan Tanggungjawab Kementerian, Lembaga Pengarah Dan Ketua Pegawai Eksekutif Dalam Pengurusan Badan Berkanun Persekutuan 18 May -
60 Bil.2/1998 Garis Panduan Pembubaran Badan-Badan Berkanun Persekutuan 18 May -
61 Bil.4/1997 Penubuhan Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan Dan Perancangan Lembah Klang (BKWPPLK) 1 Jun -
62 Bil.2/1997 Peraturan Bagi Menggunakan Rumah Peranginan Persekutuan Pulau Langkawi 21 April -
63 Bil.1/1997 Peraturan Pemuliharaan Rekod-Rekod Kerajaan 18 April -
64 Bil.4/1996 Tugas Rasmi Pegawai Daerah/Ketua Jajahan, Penolong Pegawai Daerah/Penolong Ketua Jajahan Dan Pegawai-Pegawai Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan Dalam Mengendalikan Urusan Yang Berkaitan Dengan Aktiviti Pilihanraya 3 September -
65 Bil.1/1996 Garis Panduan Mengenai Penglibatan Anggota-Anggota Perkhidmatan Awam Dalam Kegiatan-Kegiatan Sukan Komanwel KL 18 May -
66 Bil.2/1995 Pengurusan Penyelenggaraan-Pengwujudan Sistem Penyelenggaraan Yang Dirancang 18 August -
67 Bil.4/1994 Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai-Pegawai Awam Dan Agensi-Agensi Kerajaan Dalam Aktiviti-Aktiviti Yang Berkaitan Dengan Al-Arqam 18 Jun -
68 Bil.3/1994 Pengibaran Bendera Malaysia Di Bangunan-Bangunan Persekutuan Seluruh Negara 18 May -
69 Bil.2/1994 Peraturan Bagi Menggunakan Rumah Penginapan Persekutuan 18 April -
70 Bil.1/1994 Peraturan Bagi Menggunakan Rumah Penginapan Persekutuan Di Dalam Dan Di Luar Negara 18 February -
71 Bil.5/1993 Peraturan-Peraturan Bagi Pegawai-Pegawai Persekutuan Yang Berkhidmat Di Jabatan-Jabatan Di Bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri 18 July -
72 Bil.4/1993 Perhubungan Pegawai-Pegawai Awam Dengan Raja-Raja 18 Jun -
73 Bil.2/1993 Garis Panduan Mengenai Penglibatan Agensi Dan Pegawai Awam Dalam Persidangan/Seminar/Forum/Bengkel Latihan Anjuran Sektor Swasta 5 February -
74 Bil.3/1993 Garis Panduan Mengenai Penglibatan Agensi Dan Pegawai Awam Dalam Aktiviti Sukan Anjuran Agensi Awam/Sektor Swasta 5 February -
75 Bil.4/1991 Penggunaan Kapal Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) 18 July -
76 Bil.3/1991 Skim Perlindungan Insuran Bagi Ahli-Ahli Kebajikan Dan Sukan Di Jabatan - Jabatan Kerajaan 18 Jun -
77 Bil.1/1991 Pengekalan Kuasa-Kuasa Yang Telah Diserahkan Daripada Setiausaha Persekutuan Sabah Dan Sarawak Kepada Pihak-Pihak Berkuasa Persekutuan & Kuala Lumpur, Kuching Dan Kota Kinabalu 18 March -
78 Bil.10/1990 Pemakaian Lambang Malaysia 18 October -
79 Bil.9/1990 Lambang Negara Malaysia Yang Baru 18 September -
80 Bil.8/1990 Buku Arahan Keselamatan, Kawalan Serta Penyenggaraan Maklumat Ukur dan Geografi yang antara lainnya merangkumi Peta-Peta Rasmi dan Citraan Penderiaan Jauh 18 August -
81 Bil.7/1990 Perbelanjaan Bagi Menghadiri Istiadat Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran Malaysia (Pindaan kepada Surat Pekeliling Am Bil 6/1976 18 July -
82 Bil.6/1990 Pilihanraya Umum 19 Jun -
83 Bil.4/1990 Perwujudan Semula Jawatan Setiausaha Persekutuan Sabah dan Sarawak 19 April -
84 Bil.3/1990 Borang Permohonan Cuti Rehat 19 March -
85 Bil.2/1990 Pindaan Kepada Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1982, Perenggan 6 19 February -
86 Bil.3/1982 Jawatankuasa Pengawas Ke Atas Harta-Harta Kerajaan 19 February -
87 Bil.1/1990 Penyeragaman Rekabentuk Banner Malaysia 19 January -
88 Bil.3/1989 Gelaran D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Yang Di-pertuan Agong Ke IX 3 May -
89 Bil.1/1989 Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan 1 May -
90 Bil.2/1989 Perkhidmatan Aktuari Wujud di Jabatan Perkhidmatan Awam 19 February -
91 Bil.3/1988 Pusat Penyerahan Bahan-Bahan Terbitan Malaysia di Universiti Ohio, Amerika Syarikat 19 March -
92 Bil.8/1987 Gerakan Cintailah Bahasa Kita Di Sektor Awam Di Peringkat Pusat Dan Negeri 9 December -
93 Bil.3/1985 Hubungan Dengan Perwakilan Asing Di Malaysia 24 October -
94 Bil.5/1987 Peraturan Melulus dan Melaksanakan Projek Pembangunan Di Kawasan Pantai Negara 10 September -
95 Bil.7/1987 Pengurusan Pejabat-Pejabat Perwakilan di Luar Negeri Berdasarkan Konsep Organisasi Bersepadu 19 July -
96 Bil.6/1987 Peraturan mengutip Derma oleh Pertubuhan dari Orang Ramai 19 Jun -
97 Bil.4/1987 Majlis Perdagangan Tak Ketara Malaysia 28 April -
98 Bil.3/1987 Kunjungan Hormat/Perpisahan Oleh Ketua - Ketua Perwakilan Asing 20 April -
99 Bil.2/1987 Peraturan Pengurusan Rahsia Rasmi Selaras Dengan Peruntukan-Peruntukan Akta Rahsia Rasmi (Pindaan) 1986 19 February -
100 Bil.1/1987 Penukaran Nama Pusat Penyelarasan Khidmat Kontraktor-Kontraktor Bumiputera (PUSAKABUMI), Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri kepada Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri 27 January -
101 Bil.3/1986 Keselamatan Jalan Raya 1 October -
102 Bil.2/1986 Pembahagian Tugas Dan Tanggungjawab Mengenai Perancangan Tenaga Manusia 31 May -
103 Bil.1/1986 Penyertaan Dalam latihan Sebagai Satu Faktor Dalam Mempertimbangkan Permohonan Untuk Pemberian Kemudahan/Kontrak Kerajaan 14 May -
104 Bil.2/1985 Garis Panduan Mengenai Penyertaan Seseorang Eksekutif Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan Dalam Lembaga Pengarah Syarikat-syarikat Swasta 14 March -
105 Bil.1/1985 Program-Program Mencegah Dan Membasmi Kegiatan Penagihan Dadah Di Agensi-Agensi Kerajaan 19 January -
106 Bil.8/1984 Skim Sumbangan Amal Jariah 19 August -
107 Bil.7/1984 Pemberian Cenderamata 19 July -
108 Bil.6/1984 Penggunaan Sistem Penerbangan Malaysia (MAS) (Dibatalkan oleh Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2008) 19 Jun -
109 Bil.4/1984 Gelaran D.Y.M.M Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong 19 April -
110 Bil.2/1984 Penubuhan Panel Perundingan Di antara Pihak Awam dan Swasta di Peringkat Kementerian Ibu Pejabat Jabatan Persekutuan/Negeri/Daerah 19 February -
111 Bil.1/1984 Menghadiri Persidangan/Kursus/Lawatan Rasmi/Lawatan Persendirian Ke Luar Negeri 19 January -
112 Bil.14/1981 Waktu Standard Malaysia, Waktu Pejabat Dan Waktu Majlis Rasmi Malam 19 December -
113 Bil.13/1981 Penubuhan Unit Dokumentasi Di Kementerian Jabatan dan Badan-Badan Berkanun Kerajaan 19 December -
114 Bil.12/1981 Bidang Tugas Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar 19 December -
115 Bil.11/1981 Sistem Penggunaan Kad Perakam Waktu (Punch Card) Di Pejabat-Pejabat Kerajaan 19 November -
116 Bil.10/1981 Cogan Kata "Apakah Sumbangan Anda Kepada Agama dan Negara" 19 October -
117 Bil.9/1981 Jemputan/Lawatan Ke Malaysia Oleh Tetamu-Tetamu Dari Luar Negeri 19 September -
118 Bil.8/1981 Kebersihan dan Keindahan Kawasan 19 August -
119 Bil.7/1981 Penguatkuasaan Akta Timbang dan Sukat 1972 19 July -
120 Bil.5/1981 Penubuhan Jawatankuasa Penentuan Pengajian Sosioekonomi (JPPS) Dan Bidang Tugas Unit Penyelidikan Sosioekonomi (SERU) 19 May -
121 Bil.4/1981 Penubuhan Pusat Penyelarasan Khidmat Kontraktor-Kontraktor Bumiputera (Pusakabumi), Jabatan Perdana Menteri 19 April -
122 Bil.3/1981 Skim Amanah Saham Nasional 19 March -
123 Penubuhan Urus Setia Perancangan Lembah Klang (UPLK) 19 February -
124 Bil.1/1981 Penubuhan Urus Setia Persidangan Antarabangsa (UPA) 19 January -
 • Stats on: 2023-12-09
 • Total visited pages: 637
 • Total visitors: 412
 • Average time: 00:09:30
 • Page per user: 1
 • Visitors counter
  973.615
 • Realtime stats
 • Users on page:
 • Visitors:
 • Logged users:
 • Total users:

Contact Us

PRIME MINISTER'S DEPARTMENT
Setia Perdana 8, Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 Putrajaya, Malaysia
    2°56'10.4"N 101°41'40.0"E
 603-8000 8000
 603-8888 3904
Web Mobile

Cloud Tag

Last Updated :
Total Visitors :
Best viewed on screen resolution of 1366 x 768 using Mozilla Firefox or Google Chrome browser
Copyright © 2021, Prime Minister's Department

Dasar Privasi

splwpk-privacy-policy dan splwpk-pdpa perlu diletak dalam footer pada halaman utama.

107393