General Circular

Pekeliling Am
No. Procurement No. Procurement Title Date Link
1 Bil.4/2022 Pengurusan dan Pengendalian Insiden Keselamatan Siber Sektor Awam [NACSA] 18 August 2022
2 Bil.3/2022 Penubuhan, Terma Rujukan dan Struktur Unit Pemeriksaan Agenda Bumiputera (UPAB) di Kementerian [UPAB] 1 August 2022
3 Bil.1/2022 Garis Panduan Pelaksanaan Program Penghayatan Nilai - Nilai Islam Dalam Perkhidmatan Awam [JAKIM] 2 March 2022
4 Bil.2/2022 Penambahbaikan Pengurusan Aduan Awam [GIACC] 16 February 2022
5 Bil.5/2021 Tapisan Keselamatan Semula Kepada Pegawai Awam Melalui Sistem E-VETTING 19 November 2021
6 Bil.4/2021 Modul Pengukuhan Governans, Integriti dan Antirasuah 8 November 2021
7 Bil.2/2021 Manual Pengurusan Aset Menyeluruh Kerajaan Versi 2.0 30 September 2021
8 Bil.3/2021 Tatacara Pengurusan Aset Menyeluruh Kerajaan 30 September 2021
9 Bil.1/2021 Dasar Negara Bagi Amalan Baik Peraturan (NPGRP) 22 Jun 2021
10 Bil.1/2020 Tatacara Pelaksanaan Sumbangan Wakaf Tunai Melalui Potongan Gaji Secara Sukarela Bagi Pegawai Awam Yang Berkhidmat Di Wilayah Persekutuan Dan Negeri 10 May 2020
11 Bil.1/2019 Panduan Pengurusan Rekod Semasa Perubahan Pentadbiran Pejabat Awam 10 May 2019
12 Bil.1/2018 Sistem Kod Aset Tak Alih (SKATA) Versi 2.0 10 May 2018
13 Bil.1/2015 Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam 10 May 2015
14 Bil.3/2014 Pelaksanaan Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Projek ICT Sektor Awam (KWAICT) 10 July 2014
15 Bil.1/2014 Tatacara Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pendapatan Melalui Potongan Gaji Secara Sukarela Bagi Pegawai Awam Beragama Islam Di Wilayah Persekutuan 11 May 2014
16 Bil.2/2014 Peraturan Penganjuran Majlis-Majlis Kerajaan 11 May 2014
17 Bil.3/2012 Sistem Kod Aset Tak Alih (SKATA) (telah dibatalkan dan digantikan dengan Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2018) 11 September 2012
18 Bil.1/2012 Pemansuhan Keperluan Pengesahan Yang Tiada Nilai Tambah Pada Borang Rasmi Kerajaan Dan Salinan Dokumen Sokongan 11 May 2012
19 Bil.1/2007 Arahan Keselamatan Terhadap Dokumen Geospatial Terperingkat 11 May 2007
20 Bil.1/2006 Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam 11 May 2006
21 Bil.1/2003 Arahan Penyelenggaraan Bangunan Kerajaan Di Putrajaya 11 May 2003
22 Bil.2/2002 Penggunaan Pemakaian Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) sebagai Standard Di Agensi-Agensi Kerajaan 11 May 2002
23 Bil.2/2001 Garis Panduan Bagi Mengadakan Ceramah Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Perkhidmatan Awam 11 May 2001
24 Bil.1/2001 Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) 10 May 2001
25 Bil.3/2000 Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan 11 May 2000
26 Bil.2/2000 Perhimpunan Bulanan Di Kementerian 11 April 2000
27 Bil.1/2000 Garis Panduan Malaysia Civil Service LINK (MCSL) dan Laman Web Agensi Kerajaan 11 March 2000
28 Bil.6/1999 Pelaksanaan Perkongsian Pintar Antara Agensi-Agensi Kerajaan Dalam Bidang Teknologi Maklumat 11 October 1999
29 Bil.5/1999 Penyediaan Rancangan Malaysia Kelapan 2001-2005 11 July 1999
30 Bil.3/1999 Peraturan-Peraturan Bagi Menjalankan Penyelidikan Di Malaysia 11 April 1999
31 Bil.2/1999 Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK) 11 March 1999
32 Bil.1/1999 Penubuhan Dan Peranan Jawatankuasa Penyelaras Penyelenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan 11 February 1999
33 Bil.4/1994 Penyediaan Rancangan Malaysia Ketujuh 11 May 1994
34 Bil.2/1990 Jawatankuasa Kecil Piawaian & Kos (JKPK) bagi Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara (JPPN) 11 May 1990
35 Bil.1/1990 Rancangan Bantuan Teknikal Untuk Negeri 11 April 1990
36 Bil.3/1989 Penyediaan Rancangan Malaysia Keenam, 1991-1995 (Peringkat Kedua) 11 May 1989
37 Bil.4/1989 Jawatankuasa Kecil Piawaian & Kos Bagi Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara (JPPN) 11 May 1989
38 Bil.2/1989 Pindaan Ke Atas Peraturan Perolehan Komputer Mikro Di Dalam Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 1985 11 April 1989
39 Bil.2/1982 Organisasi Kementerian-Kementerian 2 August 1982
 • Stats on: 2023-12-09
 • Total visited pages: 578
 • Total visitors: 373
 • Average time: 00:09:36
 • Page per user: 1
 • Visitors counter
  973.576
 • Realtime stats
 • Users on page:
 • Visitors:
 • Logged users:
 • Total users:

Contact Us

PRIME MINISTER'S DEPARTMENT
Setia Perdana 8, Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 Putrajaya, Malaysia
    2°56'10.4"N 101°41'40.0"E
 603-8000 8000
 603-8888 3904
Web Mobile

Cloud Tag

Last Updated :
Total Visitors :
Best viewed on screen resolution of 1366 x 768 using Mozilla Firefox or Google Chrome browser
Copyright © 2021, Prime Minister's Department

Dasar Privasi

splwpk-privacy-policy dan splwpk-pdpa perlu diletak dalam footer pada halaman utama.

107386